Energielabel Utiliteit (zakelijke panden

Prijzen energielabel Utiliteit
0 t/m 50 m2 € 350
50 t/m 100 m2 € 425
100 t/m 150 m2 € 475
> 150m2 op aanvraag

Wij houden niet van kleine lettertjes, we houden het graag simpel en transparant.
- Alle energielabel prijzen voor Utiliteit zijn excl. BTW
- Bovengenoemde prijzen zijn inclusief afmeldkosten
- Tarieven zijn gebaseerd op beschikbaarheid van actuele bouwkundige tekeningen met correcte maatvoering (vloer, gevel ed.) 
- Zonder bouwtechnische tekeningen kunnen er inmeetkosten bijkomen vanaf Euro 50,- Natuurlijk bespreken wij dit met u van te voren.


* Airconditioning +€49 (i.v.m. extra rekenzone berekening)
* Collectieve verwarming/water installatie +€49

 

Het juiste adres voor je energielabels!
Ellen van Batenburg
& Bram Berentsen

Onafhankelijk gecertificeerde EPA adviseurs (EPA-W NT8800)
VERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht voor alle zakelijke panden in Nederland om minimaal energielabel C te hebben.
Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, zoals monumentale panden.
Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) meldt dat iets meer dan de helft nog niet aan deze eis voldoet. Als de panden niet op tijd hun label bemachtigen, moeten ze mogelijk worden gesloten.
Momenteel bezit 56 procent van de kantoorpanden nog geen energielabel of lager dan energielabel C. 

MOGELIJKE SLUITING

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat er stevig gehandhaafd worden op de energielabel-verplichting. Eerst gaan de gemeenten en provincies handhaven door middel van een dwangsom, op moment dat een eigenaar van een kantoorgebouw niet over minimaal energielabel C beschikt. Mocht de maatregel dan nog steeds niet nageleefd worden, dan dreigt er sluiting voor het kantoorpand.


Vraag op tijd je energielabel voor je bedrijfspand aan.

 

Zijn wij even niet telefonisch te bereiken?
Spreek dan wat in en we bellen je binnen 2 uur terug.

Bereikbaarheid:
08.30 - 21.00 uur